3D Reconstruction of the Synagogue in Połaniec in 1918 — 1939

Model Representation
Polygonal
Model Description

[Polish]

Synagoga w Połańcu/ Bóżnica w  Połańcu
Wybudowana prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII w. Od tamtego czasu była kilkakrotnie remontowana. W budynku mieścił się cheder. 

Sala główna miała wymiary 10,80m x 10,50 m, w najwyższym punkcie sklepienia osiągała wysokość 6,50m. Czworoboczne sklepienie było podparte fasetą.
Od zachodu na parterze były sień i izba. Nad nimi na pierwszym piętrze był babiniec. Cały budynek był przykryty czterospadowym dachem o konstrukcji krokwiowo jętkowej.

Polichromia na ścianach i sklepieniu nawiązywały do form namiotowych. Była malowana płasko i otoczona kreską.
Bóżnica została spalona w czasie drugiej wojny światowej. 

Cyfrowa Rekonstrukcja głownie w oparciu o źródła z publikacji Bramy Nieba: Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, autorstwa Mari i Kazimierza Piechotka (2015).
 

Reconstructed period
1918 — 1939
Model Copyright
License
CC-BY-NC-SA Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Author(s)
Name
Adam Pawelczyk
Affiliation
Warsaw University of Technology
Holder (Organization)
Name
Warsaw University of Technology
Model Creation
Used Software
Blender 3.0
Creation Time Span
2022-03-17 — 2022-05-19
Participant(s)
Name
Piotr Kuroczyński
Affiliation
Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
Role
Scientific Advisor
Object
Name
Synagogue in Połaniec
Alternative Name(s)
Synagoga w Połańcu http://www.geonames.org/7532988/polaniec.html
Location
Project
Title
3D Rekonstrukcja Synagog Seminarium wybieralne na 8. semestrze, Studia Architektury na Politechnice Warszawskiej
Acronym
3DREKO
Puropose(s)
Seminar
Outcome(s)
report
3d representation
AR/VR application
Project Time Span
2022-03-17 — 2022-05-19
Description

In the course Digital Reconstruction of Lost Architecture, 3D digital reconstruction based on historical sources is taught along with visualization of lost architecture. The topic is the architecture of wooden synagogues in the former Republic of Poland, destroyed during World War II, documented in the collection of the Department of Polish Architecture at the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology during the interwar inventory. As part of the course, students learn to critically examine historical sources, and 3D modelling on the basis of pictorial representation. Interpretation of sources and hypothetical reconstruction aims to convey the method of digital reconstruction as a research tool and to highlight the potential and challenges in the context of the growing demands of the Digital Humanities. Students thus learn about architectural history, 3D modelling and visualisation through analysis and interpretation of sources. An important topic of the course is the issues of data interoperability, documentation and publication of digital 3D models for far-reaching applications in the fields of urban planning, city management, tourism, etc., among others. (digital city models, AR and VR technologies).

Participant(s) (Organiztions)
Name
Institute of Architecture, Hochschule Mainz – University of Applied Sciences
Role
Conceptor
Creator ID
Daniel Dworak
Authored on
Thu, 05/19/2022 - 17:07