Zabłudów Synagogue (1925 - 1941)

Model Description

Synagogue in Zabludow.

Polnisch:

Bożnica w Zabłudowie koło Białegostoku  była jedną z pierwszych synagog wybudowanych w Polsce. Niezwykłość świątyni powstałej w pierwszej połowie XVII wieku, klasyfikowałaby ją jako cenne dziedzictwo kulturowe, gdyby tylko nie uległa ona zniszczeniu podczas Drugiej Wojny Światowej. 
Została wzniesiona z drewna modrzewiowego, bez użycia gwoździ. Powszechne synagogom już od XVI wieku były babińce-w Zabłudowie takie pomieszczenie powstało w tym samym czasie co sala główna. Miejsce na przestrzeni lat konsekwentnie ulegało zmianom. W 1646 dobudowano drugi babiniec. Dostawiono alkierze flankujące frontową fasadę, przypominające te, będące charakterystycznym elementem architektury polskich dworów. Sala Zabłudowskiej świątyni miała ściany zrębowe oraz była oparta na planie kwadratu, osadzona na obiegających je fasetach- nadawało jej to charakter centralny, a centralizacja sal od XVI wieku była powszechnym elementem architektury Bożnic. Przykrywało ją pozorne sklepienie wbudowane w więźbę dachową, krokwiowo-jętkową z krzyżulcami i ścianą kolankową. Charakterystycznym elementem obiektu była także trójczłonowa bima- dotąd jedyna znana tego rodzaju konstrukcja.
Stulecia obrzędów sprawiły że, za sprawą palonych świec, wnętrze synagogi było ciemne. Polichromie opisane przez Mathiasa Bersohna były bladobrązowe i bladozielone- między innymi dzięki jego świadectwu możemy wyobrazić sobie jak wyglądała świątynia. Została ona zniszczona w 1941 roku przez Niemców, którzy oblali ją benzyną i podpalili. 

Reconstructed period
1925-1941
Model Copyright
License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA)
Author(s)
Name
Adam Bogumil
Affiliation
Warsaw University of Technology
Holder (Organization)
Name
Faculty of Architecture of the Warsaw Univeristy of Technology
Model Creation
Used Software
Sketchup 2019
Modeling Techinque
Polygonal modeling
Creation Time Span
2022-03 — 2022-06
Creation Participant(s)
Creation Person
Name
Piotr Kuroczyński
Affiliation
Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
Creation Participant(s) Role
Scientific Advisor
Object
Name
Zabłudów Synagogue
Alternative Name(s)
Synagogue in Zabludow [en]
Заблудаўская сінагога [ru]
Synagoga w Zabłudowie [pl]
Synagogue de Zabłudów [fr]
Type
Historical Relations
Historical Event(s)
1941-06-24 — 1941-06-24 building demolition
Object Location
City
Zabłudów
Publication
Publication Date
Wed, 05/20/2020 - 16:33
Publisher
Name
Adam Bogumil
Affiliation
Warsaw University of Technology
Viewer File Format
OBJ
Creator ID
Igor Bajena