Ashmyany Synagogue (1918 - 1939)

Model Description

[Polish]

Synagoga w Oszmianie

Została wzniesiona w latach 1908 - 1910 w Oszmianie według projektu nieznanego autora przy obecnej ulicy Sowietskaja. Murowana świątynia była wysoka na 15,5m i posiadała tradycyjny układ wnętrz powtarzający tradycyjną XVIII wieczną bożnicę o jednonawowej sali.

Konstrukcja dachu była trzykondygnacyjna a pokrycie stanowił gont, we wnętrzu wbudowano ośmioboczną drewnianą kopułę. Charakterystyczne dla niej jest oparcie na prostokącie zamiast kwadracie - kopuła jest minimalnie szersza w jednej z osi. Zdobienie kopuły było stonowane - niebieskie z jasno brązowymi akcentami na załamaniach. Bima ukazana jest wyłącznie na rzutach synagogi. Jej bryła przedstawiona jest w bardzo uproszczony sposób - nie jest jasne czy synagoga posiadała prostą, kwadratową Bimę, czy jest to jedynie interpretacja bardziej skomplikowanej formy. Element ten nie zachował się do czasów obecnych ale pominięcie go na rysunkach przekroi może sugerować, że na rzucie przedstawienie Bimy zostało znacząco uproszczone. Istniejąca dokumentacja nie przedstawia istnienia w synagodze Aron ha-kodeszu.

Użytkowana była do wybuchu II Wojny Światowej a od 1945 roku znajduje się na terenie Białorusi. Obecnie nieznane jest jej przeznaczenie. Budynek popadł w ruinę a dach zabezpieczony jest blachą. Wiele okien zostało zamurowanych a wejście do budynku wybite zostało w miejscu tradycyjnej lokalizacji Aron ha-kodeszu w synagogach.

Cyfrowa rekonstrukcja powstała głównie w oparciu o źródła z publikacji „Bramy Nieba. Bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej." autorstwa Mari i Kazimierza Piechotków.

Reconstructed period
1918-1939
Model Copyright
License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA)
Author(s)
Name
Aleksandra Krawczyk
Affiliation
Warsaw University of Technology
Holder (Organization)
Name
Faculty of Architecture of the Warsaw Univeristy of Technology
Model Creation
Used Software
3DS Max
Modeling Techinque
Polygonal modeling
Creation Time Span
2022-03-17 — 2020-05-19
Creation Participant(s)
Creation Person
Name
Piotr Kuroczyński
Affiliation
Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
Creation Participant(s) Role
Scientific Advisor
Object
Name
Ashmyany Synagogue
Alternative Name(s)
Synagoga w Oszmianie [pl]
Type
Object Location
City
Ashmyany
Publication
Publication Date
Thu, 05/26/2022 - 16:24
Publisher
Name
Aleksandra Krawczyk
Affiliation
Warsaw University of Technology
Viewer File Format
OBJ
Creator ID
Igor Bajena