Synagogue in Suchowola (1847 - 1939)

Model Description

(polish)

Wielka synagoga w Suchowoli

Powstała według niektórych źródeł w 1747r. w Suchowoli - mieście zlokalizowanym w północnej części województwa Podlaskiego. Był to budynek o konstrukcji i wykończeniu drewnianym,prawdopodobnie zrealizowany w stosunkowo szybkim tempie po pożarze poprzedniego obiektu o tej samej funkcji.

Bóżnica posiadała charakterystyczny dla grupy białostocko-grodzieńskiej układ centralny z salą główną podzieloną czterema słupami na dziewięć równych pól i przykrytą okazałym sklepieniem ośmiobocznym. Oprócz niej od zachodu zlokalizowano przedsionek, do którego wchodziło się przez dwoje symetrycznych drzwi. Układ funkcjonalny dopełniały babińce od północy i południa przeznaczone dla kobiet. We wnętrzu można było doszukać się wpływów architektury barokowej np. w przypadku wzornictwa Aron Ha-kodesha, przypominającego nieco chrześcijański ołtarz. Z zewnątrz charakterystyczne były trójkątne przyczółki, których szczyty wykończono deskowaniem w jodełkę. W związku z brakiem źródeł dot. bimy zrekonstruowana została ona analogicznie do bimy w synagodze w Olkielnikach.

Obiekt został zniszczony podczas II wojny światowej.

Cyfrowa Rekonstrukcja głównie w oparciu o źródła z publikacji Bramy Nieba: Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, autorstwa Mari i Kazimierza Piechotka (2015).

Reconstructed period
1847-1939
Model Copyright
License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA)
Author(s)
Name
Małgorzata Spierzak
Affiliation
Warsaw University of Technology
Holder (Organization)
Name
Faculty of Architecture of the Warsaw Univeristy of Technology
Model Creation
Used Software
SketchUp Pro 2019
Modeling Techinque
Polygonal modeling
Creation Time Span
2022-03-17 — 2022-05-19
Creation Participant(s)
Creation Person
Name
Piotr Kuroczyński
Affiliation
Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
Creation Participant(s) Role
Scientific Advisor
Creation Person
Name
Małgorzata Spierzak
Affiliation
Warsaw University of Technology
Creation Participant(s) Role
3D Modeller
Object
Name
Synagogue in Suchowola
Type
Object Location
City
Suchowola
Publication
Publication Date
Thu, 05/19/2022 - 17:07
Publisher
Name
Małgorzata Spierzak
Affiliation
Warsaw University of Technology
Viewer File Format
OBJ
Creator ID
Daniel Dworak