Synagogue in Suchowola (1847 - 1939) by Małgorzata Spierzak [OBJ]

Viewer File Format
OBJ
Model Description

(polish)

Wielka synagoga w Suchowoli

Powstała według niektórych źródeł w 1747r. w Suchowoli - mieście zlokalizowanym w północnej części województwa Podlaskiego. Był to budynek o konstrukcji i wykończeniu drewnianym,prawdopodobnie zrealizowany w stosunkowo szybkim tempie po pożarze poprzedniego obiektu o tej samej funkcji.

Bóżnica posiadała charakterystyczny dla grupy białostocko-grodzieńskiej układ centralny z salą główną podzieloną czterema słupami na dziewięć równych pól i przykrytą okazałym sklepieniem ośmiobocznym. Oprócz niej od zachodu zlokalizowano przedsionek, do którego wchodziło się przez dwoje symetrycznych drzwi. Układ funkcjonalny dopełniały babińce od północy i południa przeznaczone dla kobiet. We wnętrzu można było doszukać się wpływów architektury barokowej np. w przypadku wzornictwa Aron Ha-kodesha, przypominającego nieco chrześcijański ołtarz. Z zewnątrz charakterystyczne były trójkątne przyczółki, których szczyty wykończono deskowaniem w jodełkę. W związku z brakiem źródeł dot. bimy zrekonstruowana została ona analogicznie do bimy w synagodze w Olkielnikach.

Obiekt został zniszczony podczas II wojny światowej.

Cyfrowa Rekonstrukcja głównie w oparciu o źródła z publikacji Bramy Nieba: Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, autorstwa Mari i Kazimierza Piechotka (2015).

RECONSTRUCTED PERIOD
1847-1939
OBJECT
Object Name
Synagogue in Suchowola
Object Type
Object Category
Single Built Work
OBJECT LOCATION
OBJECT CITY
City Name
Suchowola
MODEL COPYRIGHT
Model License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA)
AUTHOR(S)
Author Name
Małgorzata Spierzak
Author Affiliation
Warsaw University of Technology
Holder (Organization)
Holder Name
Faculty of Architecture of the Warsaw Univeristy of Technology
MODEL CREATION
Used Software
SketchUp Pro 2019
Modeling Techinque
Polygonal modeling
Creator(s)
Creator Name
Piotr Kuroczyński
Creator Affiliation
Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
Creator Role
Scientific Advisor
Author Name
Małgorzata Spierzak
Author Affiliation
Warsaw University of Technology
Creator Role
3D Modeller
Creation Time Span
2022-03-17 — 2022-05-19
PROJECT
Project Name
3D Rekonstrukcja Synagog Seminarium wybieralne na 8. semestrze, Studia Architektury na Politechnice Warszawskiej
Project Acronym
3DREKO
Project Purpose(s)
Seminar
Project Outcome(s)
report
3d representation
AR/VR application
Project Time Span
2022-03-17 — 2022-05-19
Project Description

In the course Digital Reconstruction of Lost Architecture, 3D digital reconstruction based on historical sources is taught along with visualization of lost architecture. The topic is the architecture of wooden synagogues in the former Republic of Poland, destroyed during World War II, documented in the collection of the Department of Polish Architecture at the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology during the interwar inventory. As part of the course, students learn to critically examine historical sources, and 3D modelling on the basis of pictorial representation. Interpretation of sources and hypothetical reconstruction aims to convey the method of digital reconstruction as a research tool and to highlight the potential and challenges in the context of the growing demands of the Digital Humanities. Students thus learn about architectural history, 3D modelling and visualisation through analysis and interpretation of sources. An important topic of the course is the issues of data interoperability, documentation and publication of digital 3D models for far-reaching applications in the fields of urban planning, city management, tourism, etc., among others. (digital city models, AR and VR technologies).

Project Participant(s)
Participant Role
Conceptor
PUBLICATION
Publication Date
Thu, 05/19/2022 - 17:07
Authored on
Fri, 02/11/2022 - 14:47
Creator ID