Synagogue in Suchowola

Model Representation
Polygonal
Model Description

(polish)

Wielka synagoga w Suchowoli

Powstała według niektórych źródeł w 1747r. w Suchowoli - mieście zlokalizowanym w północnej części województwa Podlaskiego. Był to budynek o konstrukcji i wykończeniu drewnianym,prawdopodobnie zrealizowany w stosunkowo szybkim tempie po pożarze poprzedniego obiektu o tej samej funkcji.

Bóżnica posiadała charakterystyczny dla grupy białostocko-grodzieńskiej układ centralny z salą główną podzieloną czterema słupami na dziewięć równych pól i przykrytą okazałym sklepieniem ośmiobocznym. Oprócz niej od zachodu zlokalizowano przedsionek, do którego wchodziło się przez dwoje symetrycznych drzwi. Układ funkcjonalny dopełniały babińce od północy i południa przeznaczone dla kobiet. We wnętrzu można było doszukać się wpływów architektury barokowej np. w przypadku wzornictwa Aron Ha-kodesha, przypominającego nieco chrześcijański ołtarz. Z zewnątrz charakterystyczne były trójkątne przyczółki, których szczyty wykończono deskowaniem w jodełkę. W związku z brakiem źródeł dot. bimy zrekonstruowana została ona analogicznie do bimy w synagodze w Olkielnikach.

Obiekt został zniszczony podczas II wojny światowej.

Cyfrowa Rekonstrukcja głównie w oparciu o źródła z publikacji Bramy Nieba: Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, autorstwa Mari i Kazimierza Piechotka (2015).

Creator ID
Tester01