Synagogue in Volpa (1929 - 1941)

Model Representation
Polygonal
Model Description

[Polish] Synagoga w Wołpie powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie XVIII wieku, na terenie obecnej Białorusi. Autor projektu nie jest znany. Podlegała kilkukrotnym remontom, głównie dachu i aron ha-kodesza, w latach 1903-1936. W 1929 roku uznana została za zabytek kultury. Zniszczona przez Niemców w czerwcu 1941 lub grudniu 1942 roku. Układ bóżnicy jest ściśle symetryczny – na ścianie zachodniej zostało to szczególnie podkreślone poprzez dwukondygnacyjne alkierze. Imponujące ośmioboczne sklepienie daje zamierzony efekt korekty perspektywicznej. Dzięki niemu sala główna wydaje się wyższa, niż jest w rzeczywistości. Sklepienie podzielone jest galeriami i balustradami na kondygnacje, zróżnicowane pod względem profilu przekroju. Bóżnica wybudowana została w konstrukcji drewnianej, z wnętrzem Sali głównej ozdobionym polichromią. Synagoga w Wołpie jest jednym z najwybitniejszych dzieł barokowej architektury drewnianej. W 2015 roku została ona wiernie zrekonstruowana na podstawie rysunków inwentaryzacyjnych w mieście Biłgoraj (woj. lubelskie). Niniejsza rekonstrukcja opiera się w większości na książce Marii i Kazimierza Piechotków „Bramy Nieba. Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej”.

Reconstructed period
1929-1941
Model Copyright
License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA)
Author(s)
Name
Katarzyna Prokopiuk
Affiliation
Warsaw University of Technology
Holder (Organization)
Name
Faculty of Architecture of the Warsaw Univeristy of Technology
Name
Institute of Architecture, University of Applied Sciences Mainz
Model Creation
Used Software
Rhino 6
Modeling Techinque
NURBS and curve modeling
Creation Time Span
2022-03-17 — 2022-05-19
Creation Participant(s)
Creation Person
Name
Piotr Kuroczyński
Affiliation
Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
Creation Participant(s) Role
Scientific Advisor
Object
Publication
Publication Date
Thu, 05/19/2022 - 17:07
Publisher
Name
Katarzyna Prokopiuk
Affiliation
Warsaw University of Technology
Viewer File Format
OBJ
Creator ID
Igor Bajena