3D Reconstruction of the Synagogue in Olkieniki in 1800 — 1941

Model Representation
Polygonal
Model Description

(Polish)

Synagoga w Olkienikach 
Została wzniesiona pod koniec XVIII wieku przez społeczność żydowską mieszkającą na tamtejszych terenach. Została ona zniszczona podczas pierwszych dni okupacji Litwy w czasie II wojny światowej przez niemieckich nazistów w czerwcu 1941 roku. 
Świątynia składała się z sali głównej podzielonej kolumnami na 9 równych części. Od strony zachodniej znajdowała się sień z dostępnymi z niej dwoma alkierzami. Wzdłuż północnej ściany zlokalizowany był babiniec. Ściana południowa nie została zabudowana, co czyni tę synagogę wyjątkiem wśród świątyń o podobnym układzie. Babiniec oraz sala główna były przedzielone ścianką z małymi oknami. 
Rysunki bimy oraz aron ha-kodesza nie zachowały się. Zostały wrysowane na podstawie zachowanych zdjęć przez Marię i Kazimierza Piechotków na potrzeby książki „Bramy nieba: Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej”.

Reconstructed period
1800 — 1941
Model Copyright
License
CC-BY-NC-SA Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Author(s)
Name
Olga Ślepowrońska
Affiliation
Hochschule Mainz - Uniiversity of Applied Sciences
Holder (Organization)
Name
Faculty of Architecture of the Warsaw Univeristy of Technology
Model Creation
Used Software
Archicad 25
Modeling Techinque
Object-oriented modeling
Creation Time Span
2022-04-05 — 2022-05-25
Participant(s)
Name
Piotr Kuroczyński
Affiliation
Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
Role
Scientific Advisor
Object
Name
Synagogue in Olkieniki
Alternative Name(s)
Synagoga w Olkienikach (PL)
Location
Project
Title
3D Rekonstrukcja Synagog Seminarium wybieralne na 8. semestrze, Studia Architektury na Politechnice Warszawskiej
Acronym
3DREKO
Puropose(s)
Seminar
Outcome(s)
report
3d representation
AR/VR application
Project Time Span
2022-03-17 — 2022-05-19
Description

In the course Digital Reconstruction of Lost Architecture, 3D digital reconstruction based on historical sources is taught along with visualization of lost architecture. The topic is the architecture of wooden synagogues in the former Republic of Poland, destroyed during World War II, documented in the collection of the Department of Polish Architecture at the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology during the interwar inventory. As part of the course, students learn to critically examine historical sources, and 3D modelling on the basis of pictorial representation. Interpretation of sources and hypothetical reconstruction aims to convey the method of digital reconstruction as a research tool and to highlight the potential and challenges in the context of the growing demands of the Digital Humanities. Students thus learn about architectural history, 3D modelling and visualisation through analysis and interpretation of sources. An important topic of the course is the issues of data interoperability, documentation and publication of digital 3D models for far-reaching applications in the fields of urban planning, city management, tourism, etc., among others. (digital city models, AR and VR technologies).

Participant(s) (Organizations)
Name
Institute of Architecture, Univeristy of Applied Scinces Mainz
Role
Conceptor
Creator ID
Olga Ślepowrońska
Authored on
Wed, 06/15/2022 - 14:51